Fititis.net Forum  
www.hyperhosting.gr

Επιστροφή   Fititis.net Forum > Φοιτητικά > Φοιτητικά
Αρχική Σελίδα Forum Εγγραφή Συχνές Ερωτήσεις Αναζήτηση Σημερινά Μηνύματα Σημείωσε τα Forum ως διαβασμένα

Απάντηση
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Παλιά 6 Οκτ. 2008, 19:57   #1
glyfadiotis
Εθισμένος
 
Το avatar του χρήστη glyfadiotis
 
Εγγραφή: 27 Σεπ. 2006
Περιοχή: Glyfada!
Ηλικία: 30 Φύλο: Άντρας
Μηνύματα: 138
Αποστολή μηνύματος μέσω MSN στον/στην glyfadiotis Αποστολή μηνύματος μέσω Skype™ στον/στην glyfadiotis
Wink Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΤΕΙ εσωτερικούΣημείωση. Τόσο τα ΑΕΙ όσο και τα ΤΕΙ αποτελούν αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα και κατά συνέπεια το καθένα έχει τους δικούς του κανονισμούς αναφορικά με τις μετεγγραφές. Αν και οι κανονισμοί αυτοί σπάνια διαφέρουν ουσιαστικά από όσα παραθέτουμε εδώ, σκόπιμο είναι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να πάρουν περισσότερες πληροφορίες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως, ο κανονισμός μετεγγραφών κάθε Ιδρύματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του, οπότε μπορείτε να τον διαβάσετε και από εκεί.


Οι μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται:
Α. ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
(Πολύτεκνοι , παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας, Αθλητές-μέλη Εθνικών ομάδων)

1. Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών ή πολύτεκνοι φοιτητές ή σπουδαστές του
εσωτερικού.
Πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά (παρ. 4 άρθρου 2 του ν. 1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147/91 τ. Α΄).
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα φοιτητή ή σπουδαστή , που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
γ) Βεβαίωση πολυτεκνίας , που χορηγείται από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 22 Τ.Κ. 105.53 Αθήνα, Τηλέφωνα: 32.32.513 & 32.43.408)
δ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή αντίγραφο λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

2. Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης εμμίσθων ή αμίσθων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (πολιτικών ή στρατιωτικών) εάν εισαχθούν σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με τις γενικές εισιτήριες εξετάσεις, μετεγγράφονται με αίτησή τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα , που είναι πλησιέστερο στο τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας τους (ν. 1897/90 Φ.Ε.Κ. 120/τ.Α' /1990).
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα φοιτητή ή σπουδαστή , που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
γ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή αντίγραφο λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε. , Δ.Ε.Η. κ.λ.π. ) από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
3. Αθλητές-μέλη Εθνικών ομάδων , που είναι φοιτητές Τμημάτων ή Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μετεγγράφονται σε αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα φοιτητή ή σπουδαστή , που εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης.
γ) Βεβαίωση της αναγνωρισμένης από το ν. 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121/τ.Α'/99) αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας , από την οποία να προκύπτει ότι ο φοιτητής - αθλητής είναι μέλος της Εθνικής ομάδας και επιπλέον να αιτιολογούνται οι ειδικότεροι λόγοι μετεγγραφής. Ως τέτοιοι λόγοι θεωρούνται ιδίως εκείνοι , που αφορούν την αθλητική δραστηριότητα του φοιτητή-αθλητή.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες από 1 έως 15 Νοεμβρίου από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο Τμήμα , που ζητά την μετεγγραφή του.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες από 1 έως 15 Νοεμβρίου από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο Τμήμα , που ζητά την μετεγγραφή του.
Β. ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
Για λόγους υγείας , αναπηρίας , οικονομικούς, κοινωνικούς , οικογενειακούς κ.λ.π.


Το ποσοστό καθορίζεται από το Τμήμα υποδοχής και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο του 8% επί του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητείται η μετεγγραφή στο τμήμα αυτό (άρθρο 3 του ν. 1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147/91 τ.Α' και παρ. 3α του άρθρου 2 της αριθ. Β3/2274/1987 Φ.Ε.Κ. 346/1987 Υπουργικής απόφασης , όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1865/89 Φ.Ε.Κ. 210/1989 τ.Α' και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1966/1991 Φ.Ε.Κ. 147/91 τ.Α')
ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πρώτη προτεραιότητα για μετεγγραφή στην περίπτωση αυτή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας και αναπηρίας και ακολουθούν αυτοί για τους οποίους συντρέχουν λόγοι οικονομικοί , κοινωνικοί , οικογενειακοί κ.λ.π.
Η ανωτέρω σειρά δεν έχει απόλυτη έννοια , δηλαδή , τα τμήματα έχουν την ευχέρεια αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων , λαμβάνοντας πρόνοια ώστε να μην αποκλείεται εκ των προτέρων καμία από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιουμένων.
Στους λόγους υγείας και αναπηρίας περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής περιπτώσεις:
Οι τυφλοί-κωφάλαλοι , οι πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασματικές νόσους (όπως καρκινώματα , λευχαιμίες , κακοήθη λεμφώματα) καθώς επίσης και οι πάσχοντες από την νόσο της μεσογειακής αναιμίας (όχι στίγμα) , νεανικό διαβήτη, αιμορροφιλία, σκλήρυνση κατά πλάκας , πρώιμη μυϊκή δυστροφία , κερατοειδόκωνος , αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ακόμη οι νεφροπαθείς , που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Στους οικονομικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς λόγους περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής περιπτώσεις:
Φοιτητής ή σπουδαστής που προέρχεται από οικογένεια με τρία παιδιά, ορφανά από πατέρα ή μητέρα , αδελφοί φοιτητές ή σπουδαστές , φοιτητές ή σπουδαστές -γονείς ανήλικου παιδιού , σύζυγοι φοιτητές ή σπουδαστές , φοιτητές ή σπουδαστές με ανάπηρους αδελφούς (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), φοιτητές ή σπουδαστές που οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους , ως ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης ή προς αυτούς εξομοιούμενος , συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή εφόσον η αναπηρία του προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο και διατεταγμένη υπηρεσία , φοιτητές ή σπουδαστές που οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους τελούν ως αξιωματικοί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου λόγω πολεμικού τραύματος ή νοσήματος ή σε πολεμική διαθεσιμότητα , φοιτητές ή σπουδαστές των οποίων ένας από τους γονείς τους είναι ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης και παίρνει σύνταξη από το δημόσιο ταμείο για την αιτία αυτή.

Η αρμοδιότητα αξιολόγησης των διαφόρων περιπτώσεων μετεγγραφών , η ιεράρχησή τους και η εισήγηση προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. (προκειμένου για φοιτητές) ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. (προκειμένου για σπουδαστές) το οποίο τελικά αποφασίζει , ανήκει στο τμήμα που ζητείται η μετεγγραφή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που ζητά την μετεγγραφή του και είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών , αν πρόκειται για φοιτητή ή σπουδαστή ενδιαμέσων εξαμήνων σπουδών, ή βεβαίωση εγγραφής , εάν πρόκειται για νεοεισαχθέντα φοιτητή ή σπουδαστή , που εκδίδεται από το τμήμα πρόελευσης.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , εφόσον πρέπει να αποδειχθεί η συγγενική σχέση του υποψηφίου (π.χ. λόγω αδελφού φοιτητή ή σπουδαστή). Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα , που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής ή σπουδαστής καθώς επίσης και βεβαίωση του οικείου Τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση δημόσιας αρχής , εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση , για το ετήσιο εισόδημα της οικογενείας του ενδιαφερομένου.
5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή αντίγραφο λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
6. Προκειμένου για περιπτώσεις τέκνων πολυτέκνων , βεβαίωση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 22 Τ.Κ. 105.53 Αθήνα Τηλέφωνα: 32.32.513 & 32.43.408)
7. Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή για λόγους υγείας υποχρεούνται να υποβάλουν ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα , ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό. Η γνωμάτευση μετά την υποβολή της εξετάζεται από τριμελή υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποδοχής με απόφαση του οικείου Πρύτανη Α.Ε.Ι. ή Προέδρου Τ.Ε.Ι. για κάθε ακαδημαϊκό έτος και αποτελείται :
α1. (προκειμένου για μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.) από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού Τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Α.Ε.Ι. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. υποδοχής.
α2.(προκειμένου για μετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.Ι.) από ένα μέλος Ε.Π. ιατρό Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Τ.Ε.Ι. , που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής.
β. Έναν εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποδοχής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Σύλλογο.
γ. Ένα μέλος της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. υποδοχής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.

Το όλο έργο της Επιτροπής συντονίζει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Α.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι. υποδοχής (προκειμένου για μετεγγραφές φοιτητών) ή ένας από τους Αντιπροέδρους του Τ.Ε.Ι. υποδοχής (προκειμένου για μετεγγραφές σπουδαστών).
Η επιτροπή της παραγράφου αυτής μπορεί , εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμψει υποψηφίους για περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση εκ μέρους του Ιδρύματος σε Πανεπιστημιακό ή Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
Εφόσον το σχετικό αίτημα για περαιτέρω εξέταση σε Πανεπιστημιακό ή Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της Επιτροπής η παραπομπή είναι υποχρεωτική.
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π ΡΟ Υ
Έλληνες υπήκοοι που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου , ύστερα από συμμετοχής τους στις Γενικές Εξετάσεις , μπορούν να ζητούν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις περί μετεγγραφών εσωτερικού.


Γ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στην προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία ΜΟΝΟ στο αντίστοιχο Τμήμα υποδοχής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στο οποίο ζητείται η μετεγγραφή και το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την διενέργεια των μετεγγραφών.
2. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη από το Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. όπως επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας ή σε άλλη αναρμόδια υπηρεσία.
3. Η αίτηση για μετεγγραφή υποβάλλεται από τον ίδιο τον φοιτητή ή σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
1. Στα αντίστοιχα Τμήματα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2. Στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ερμού 15, 10185 Αθήνα, 1ος όροφος, 101 γραφείο, κάθε εργάσιμη ημέρα από 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ. Τηλέφωνα: 32.30.861-4 , 32.54.221 , 32.52.001) .
3. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα , 5ος όροφος, 514 γραφείο Τηλέφωνο : 32.28.011) κάθε εργάσιμη ημέρα από 12 μεσημβρινή έως 14.00 μ.μ.
4. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Στο Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, 4ος όροφος, 412 γραφείο, Τηλέφωνο : 32.28.151) κάθε εργάσιμη ημέρα από 12 μεσημβρινή έως 14.00 μ.μ.

Ελπίζω να σας βοήθησα αρκετά!

--------------------

ΑΝΟΡΘΩΣΑΡΑ ΜΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΝΕΙΡΟ...
Ο χρήστης glyfadiotis δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Παλιά 27 Φεβ. 2010, 09:55   #2
kserpanos
Νέο Μέλος
 
Εγγραφή: 26 Φεβ. 2010
Περιοχή: Αττική
Μηνύματα: 3
Καλημέρα.

Είμαι φοιτητής, Μηχανολόγος μηχανικός, στο ΤΕΙ Χαλκίδας, παντρεμένος και με ένα ανήλικο παιδί. Μπορώ να πάρω μετεγγραφή στο Πειραιά?
Ο χρήστης kserpanos δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Παλιά 27 Φεβ. 2010, 13:02   #3
glyfadiotis
Εθισμένος
 
Το avatar του χρήστη glyfadiotis
 
Εγγραφή: 27 Σεπ. 2006
Περιοχή: Glyfada!
Ηλικία: 30 Φύλο: Άντρας
Μηνύματα: 138
Αποστολή μηνύματος μέσω MSN στον/στην glyfadiotis Αποστολή μηνύματος μέσω Skype™ στον/στην glyfadiotis
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο kserpanos Εμφάνιση μηνυμάτων
Καλημέρα.

Είμαι φοιτητής, Μηχανολόγος μηχανικός, στο ΤΕΙ Χαλκίδας, παντρεμένος και με ένα ανήλικο παιδί. Μπορώ να πάρω μετεγγραφή στο Πειραιά?
Kalimera! Epeidi i periptwsi sou einai kapws poliploki epikoinwnise me ta tilefwna pou 8a deis pio panw stis xrisimes plirofories kai 8a sou poun!!
--------------------

ΑΝΟΡΘΩΣΑΡΑ ΜΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΝΕΙΡΟ...
Ο χρήστης glyfadiotis δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Απάντηση

Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Forum Jump

Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
Αποκάλυψη των ονομάτων 53 φοιτητών που έκαναν παράνομη ανταλλαγή μουσικών αρχείων mousi Διεθνείς Ειδήσεις 0 3 Μάι. 2007 13:10
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 22:39.


Forum engine powered by : vBulletin Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.